Кратки Общи условия

1.    С настоящите Общи Условия за извършване на ремонт на автомобил се уреждат взаимоотношенията между „ВИВА АУТО” и съответния КЛИЕНТ, възлагащ ремонт на автомобил в сервиза на „ВИВА АУТО”.

Останалата част от Общи Условия вижте в меню Условия (след влизане в сайта).

2.    По смисъла на настоящите Общи условия „ремонт” е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и подмяна на резервни части, детайли, материали и/или консумативи по автомобила.

3.    Автомобилът се предава на „ВИВА АУТО” за извършване на възложения, от КЛИЕНТА, ремонт по съответната Заявка, чрез подписана от представители на двете страни ОФЕРТА/ПРОФОРМА за приемане на автомобила и съответния ремонт.

4.    „ВИВА АУТО” има право, през време на ремонта и преди приключването му, да ползва автомобила при пътни изпитания (тестови пътувания) във връзка с възложения ремонт.

5.    За периода на извършване на ремонта „ВИВА АУТО” няма задължение да предоставя на КЛИЕНТА заместващ автомобил за временно ползване.

6.    В случай, че към датата на възлагане на ремонта складовете на „ВИВА АУТО” не разполагат с определени резервни части, необходими за извършване на ремонта - прогнозният срок за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка (в т.ч. и за митническо освобождаване) на съответните части.

7.    При съгласие от страна на КЛИЕНТА с предложената Оферта за ремонт и подписването  на Заявка към „ВИВА АУТО” за извършване на ремонт, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на „ВИВА АУТО” авансово част от прогнозната стойност в размер на 50% (петдесет процента) от същата, посочена в съответната Заявка към датата на подписването й.

8.    При неплатена авансово сумата от 50% от прогнозната стойност на обявената Оферта за ремонт, „ВИВА АУТО” не носи отговорност за срокове на изпълнение на ремонтните дейности.

9.    При получаването на автомобила КЛИЕНТЪТ получава обратно всички документи и принадлежности.

 

                                                                           Приемам                        Отказвам

Диагностика и ремонт на автоматични
и механични трансмисии

+359 898 474 409   +359 879 474 092

За нас

Кои сме ние?

    Автосервиз „Вива Ауто” е открит в началото на 2002, като наследник на малък сервиз за диагностика и ремонт на предимно европейски автомобили, създаден през 1998 год. от управителя Валентин Ангелов. 

    През годините ние се утвърдихме като сервиз със своята прецизност и коректност, извършвайки всякакви ремонтни дейности по всички системи на автомобила. Благодарение на знанията, професионализма, квалификацията и опита, както на екипа ни от професионални автомонтьори, така и на г-н Ангелов, сервизът успя да спечели доверието на своите клиентите. 

        Вече 17 години, „Вива Ауто” се стреми да бъде в крак с най-новите технологии, вложени в съвременните автомобили. В последните 7 от които, ние се специализираме и в диагностицирането и ремонта на автоматични трансмисии от различни производители. С тази си дейност, сервизът стана лидер за региона в сферата на автоматичните трансмисии.

Нашият успех!

        За качественото обслужване, „Вива Ауто” се гордее със своите тесни специалисти във всяка една сфера. Сервизната база на фирмата разполага с 5 подемника за текущи ремонти и много специализирана диагностична апаратура на вътрешно-фирмено ниво. 

Ние ще ви предложим: 

Прецизна диагностика и ремонт на:

  • всички електронни системи по автомобила;
  • автоматични скоростни кутии (също и роботизирани и вариаторни (CVT));
  • климатична инсталация;
  • горивни системи по двигатели с вътрешно горене – дизелови и бензинови; 

Професионален ремонт на :

  • двигатели с вътрешно горене на леки и лекотоварни автомобили;
  • механични скоростни кутии;
  • ходова част;
  • спирачни системи;
  • смяна масло, филтри, ангренажни ремъци и вериги;

Софтуерно премахване на FAP филтри, смяна на електронни модули с последващото им обучение. 

„Вива Ауто” - Личният лекар на Вашия автомобил! 

Автоматични трансмисии

services_transmission

Диагностика и ремонт на автоматични трансмисии

Механични трансмисии

services_transmission

Ремонт на механични трансмисии

Компютърна диагностика

services_transmission

Качествена диагностика на двигатели

Ремонтни дейности

services_transmission

Всички видове ремонтни дейности